Got Wisdom? (Ecclesiastes 7:1-14)

Ecclesiastes: Life Under the Sun
Ecclesiastes: Life Under the Sun
Got Wisdom? (Ecclesiastes 7:1-14)
Loading
/

Preached by Pastor Scott Herron

Sunday, April 28, 2019

Ecclesiastes 7:1-14